Om voorop te blijven lopen in de markt, investeert Advier op eigen risico in projecten. Zo is Advier partner in het Europese project SHARE-North in de INTERREG Noordzeeregio. In dit project dat van 2016-2019 loopt, staat deelmobiliteit centraal.

In SHARE-North werkt Advier samen met koplopers in het buitenland. Wij inspireren andere landen met onze expertise, terwijl wij weer inspiratie opdoen uit andere landen.

De subsidie die we ontvangen, benutten we als cofinanciering om in Living Labs nieuwe ideeën uit te testen. We bieden partijen in Nederland zo’n Living Lab aan, waarbij de opdrachtgever de kans krijgt op internationale exposure, zonder de lasten te ervaren van Europese subsidies.

Voorbeelden van Living Labs zijn een haalbaarheidsstudie naar MaaS op het voormalige vliegveld van Twente, de realisatie van een deelfietssysteem in Hilversum, autodelen onder wijkbewoners in Arnhem en autodelen als onderdeel van nieuwe woningbouw. Daarnaast investeert Advier in de Green Deal Autodelen. Dankzij SHARE-North werd de werkgroep gemeentelijk beleid een succes en hebben de grote steden nu een Actieplan Autodelen.

Contactpersoon Friso Metz
Website www.share-north.eu