In een multidisciplinair team bewerkstelligt Advier een innovatie in het denken over transferia en P+R’s. De aanleiding voor de multidisciplinaire benadering van transferia is onder meer de prijsvraag naar een ontwerp van parkeergebouwen en Park & Rides voor de stad Antwerpen. Het idee van NIO, OKRA en Advier was één van de winnaars van deze prijsvraag waarbij een ontwerp en ontwikkelstrategie is ontwikkeld, die begint bij een gezonde (ruimtelijke) business case.

Belangrijke leerpunten uit de studie zijn dat de ontwikkeling van de huidige P+R’s vaak stranden op “traditionele uitgangspunten” en “vakjes denken”. Door met een multidisciplinair team te kijken naar zowel ontwerp, realisatie én exploitatie worden nieuwe uitgangspunten en verdienmodellen ontwikkeld die wél een aantrekkelijke openbare ruimte mogelijk maken, en die ruimte creëert voor samenwerking met meer stakeholders dan tot dan toe gebruikelijk.

Het team dat hiervoor is samengesteld is inmiddels betrokken bij diverse projecten en processen rond Park and  Rides en Transferia. Het team bestaat o.a. uit stedenbouwers, gebieds- en projectontwikkelaars, architecten, bereikbaarheidseconomen, gedragsdeskundigen, landschapsarchitecten, vervoerders en wetenschappers.”

Contactpersoon Minze Walvius

In een multidisciplinair team bewerkstelligt Advier een innovatie in het denken over transferia en P+R’s. De aanleiding voor de multidisciplinaire benadering van transferia is onder meer de prijsvraag naar een ontwerp van parkeergebouwen en Park & Rides voor de stad Antwerpen. Het idee van NIO, OKRA en Advier was één van de winnaars van deze prijsvraag waarbij een ontwerp en ontwikkelstrategie is ontwikkeld, die begint bij een gezonde (ruimtelijke) business case.

Belangrijke leerpunten uit de studie zijn dat de ontwikkeling van de huidige P+R’s vaak stranden op “traditionele uitgangspunten” en “vakjes denken”. Door met een multidisciplinair team te kijken naar zowel ontwerp, realisatie én exploitatie worden nieuwe uitgangspunten en verdienmodellen ontwikkeld die wél een aantrekkelijke openbare ruimte mogelijk maken, en die ruimte creëert voor samenwerking met meer stakeholders dan tot dan toe gebruikelijk.

Het team dat hiervoor is samengesteld is inmiddels betrokken bij diverse projecten en processen rond Park and  Rides en Transferia. Het team bestaat o.a. uit stedenbouwers, gebieds- en projectontwikkelaars, architecten, bereikbaarheidseconomen, gedragsdeskundigen, landschapsarchitecten, vervoerders en wetenschappers.”

Contactpersoon Minze Walvius