In 2009 constateerde Advier dat het thema mobiliteit binnen de bestaande platforms in Nieuwspoort schijnbaar geen belangrijk thema was. Wel was er behoefte aan een plek voor overheid en marktpartijen om vrij met elkaar te kunnen praten over ontwikkelingen in de markt en om kennis te nemen van elkaars opvattingen en ideeën omtrent bereikbaarheid en mobiliteit.

In navolging van bestaande succesvolle platforms binnen Nieuwspoort is  i.s.m. diverse specialisten MobiliteitsPoort opgezet.
De zorgvuldig geselecteerde genodigden onderscheiden zich vanwege hun initiërende, beslissende, vertegenwoordigende, uitvoerende, wetenschappelijke of adviserende rol in mobiliteits- en bereikbaarheidsvraagstukken. Om die reden is een uitnodiging voor MobiliteitsPoort strikt persoonlijk. De MobiliteitsPoort wordt twee keer per jaar georganiseerd in Nieuwspoort in Den Haag.

De eerste MobiliteitsPoort startte in 2010. Inmiddels zijn uiteenlopende onderwerpen besproken op gebied van mobiliteit en bereikbaarheid. Kijk voor meer informatie op www.mobiliteitspoort.nl.

Contactpersoon Minze Walvius
Website www.mobiliteitspoort.nl

In 2009 constateerde Advier dat het thema mobiliteit binnen de bestaande platforms in Nieuwspoort schijnbaar geen belangrijk thema was. Wel was er behoefte aan een plek voor overheid en marktpartijen om vrij met elkaar te kunnen praten over ontwikkelingen in de markt en om kennis te nemen van elkaars opvattingen en ideeën omtrent bereikbaarheid en mobiliteit.

In navolging van bestaande succesvolle platforms binnen Nieuwspoort is  i.s.m. diverse specialisten MobiliteitsPoort opgezet.
De zorgvuldig geselecteerde genodigden onderscheiden zich vanwege hun initiërende, beslissende, vertegenwoordigende, uitvoerende, wetenschappelijke of adviserende rol in mobiliteits- en bereikbaarheidsvraagstukken. Om die reden is een uitnodiging voor MobiliteitsPoort strikt persoonlijk. De MobiliteitsPoort wordt twee keer per jaar georganiseerd in Nieuwspoort in Den Haag.

De eerste MobiliteitsPoort startte in 2010. Inmiddels zijn uiteenlopende onderwerpen besproken op gebied van mobiliteit en bereikbaarheid. Kijk voor meer informatie op www.mobiliteitspoort.nl.

Contactpersoon Minze Walvius
Website www.mobiliteitspoort.nl