De steeds grotere bezoekersaantallen in Roermond (mede door aanwezigheid van Designer Outlet Center) en de geplande werkzaamheden in 2018 vergen een zeer goede samenwerking tussen gemeente en ondernemers. In Roermond is het bedrijfsleven goed georganiseerd d.m.v. Bedrijven Investeringszones (BIZ). Advier zag hier een kans om goede samenwerking rondom het thema bereikbaarheid structureel in te richten.

Advier heeft, namens de Gemeente Roermond, op eigen risico (EU-) subsidies aangevraagd en verkregen om een traject voor de gemeente en haar ondernemers op te starten om een publieke private samenwerking op te richten; Mobiliteitsfonds Roermond. Sinds 2014 is het Mobiliteitsfonds een feit en zetten de betrokken partners zich in voor een betere en duurzame mobiliteit, bereikbaarheid en leefbaarheid binnen Roermond in combinatie met een economische duurzame ontwikkeling.
De inzet bestaat uit deelname in een klankbordgroep, jaarlijks structurele financiële bijdrage (zowel publiek als privaat) en incidentele financiële bijdrage voor individuele projecten.

Advier vervult sinds 2014 de rol als projectcoördinator. Inmiddels is een gastgerichte bewegwijzering in de binnenstad gerealiseerd, zijn er zogenaamde scheurplattegronden ontwikkeld die o.a. bij hotels worden weggegeven aan gasten, arrangementen via NS georganiseerd en worden op drukke ‘Duitse Dagen’ cityhosts ingezet om bezoekers te informeren en te helpen bij vragen.

Contactpersoon Tilly Broersen

De steeds grotere bezoekersaantallen in Roermond (mede door aanwezigheid van Designer Outlet Center) en de geplande werkzaamheden in 2018 vergen een zeer goede samenwerking tussen gemeente en ondernemers. In Roermond is het bedrijfsleven goed georganiseerd d.m.v. Bedrijven Investeringszones (BIZ). Advier zag hier een kans om goede samenwerking rondom het thema bereikbaarheid structureel in te richten.

Advier heeft, namens de Gemeente Roermond, op eigen risico (EU-) subsidies aangevraagd en verkregen om een traject voor de gemeente en haar ondernemers op te starten om een publieke private samenwerking op te richten; Mobiliteitsfonds Roermond. Sinds 2014 is het Mobiliteitsfonds een feit en zetten de betrokken partners zich in voor een betere en duurzame mobiliteit, bereikbaarheid en leefbaarheid binnen Roermond in combinatie met een economische duurzame ontwikkeling.
De inzet bestaat uit deelname in een klankbordgroep, jaarlijks structurele financiële bijdrage (zowel publiek als privaat) en incidentele financiële bijdrage voor individuele projecten.

Advier vervult sinds 2014 de rol als projectcoördinator. Inmiddels is een gastgerichte bewegwijzering in de binnenstad gerealiseerd, zijn er zogenaamde scheurplattegronden ontwikkeld die o.a. bij hotels worden weggegeven aan gasten, arrangementen via NS georganiseerd en worden op drukke ‘Duitse Dagen’ cityhosts ingezet om bezoekers te informeren en te helpen bij vragen.

Contactpersoon Tilly Broersen