De termen ‘gastvrij bereikbaar‘ en ‘Travellers Journey©‘ en het gedachtengoed erachter zijn afkomstig van Advier i.s.m. Brederode Advies en Jeroen Beelen Destination Marketing. Deze samenwerking, onder de naam ‘Team Gastvrij Bereikbaar’ tussen experts op het gebied van bereikbaarheid en mobiliteit, gastvrijheid en locatiemarketing, stelt de klant centraal, zijn manier van reizen en de waarde van deze gast voor de locatie.

Voor een gast is de heen- en terugreis naar een locatie, stad of evenement een wezenlijk onderdeel van de reisbeleving. Wanneer deze niet verloopt zoals gepland of verwacht, resulteert dit maar al te gemakkelijk in een gast die met het stoom uit de oren op uw adres of thuis aankomt.

Veel reisdoelen laten in hun standaard ‘customer journey‘ de ervaring starten en eindigen bij hun eigen voordeur. Daarmee laten zij een belangrijk deel van de reiservaring buiten beschouwing. Bovendien beseffen ze niet, dat zij zelf veel kunnen doen aan het verbeteren van de reisbeleving van hun gast en dat dit ook nog eens bij kan dragen aan de businesscase van hun locatie, stad of evenement. Dit vraagt er echter wel om te luisteren naar de ervaringen van de gast!

Advier biedt, als partner in ‘Gastvrij Bereikbaar’, locaties, steden en evenementen inzicht in de reis van hun gasten. De tool die wij hiervoor gebruiken is de  Travellers’ Journey©. Daarbij wordt de reiservaring van gasten onderzocht in de vorm van persona’s. Het resultaat van de Travellers’ Journey© is een overzicht met verbeterpunten te gebruiken voor kleine aanpassingen of een grootschalige aanpak bij het realiseren van de doelstelling om ‘gastvrij bereikbaar te zijn.

In januari 2017 organiseerde ‘Team Gastvrij Bereikbaar’ het eerste Nationaal Congres Gastvrij Bereikbaar (#NCGB17) in Spant! in Bussum. Dit was de eerste keer dat de gastvrijheidssector en de mobiliteitssector met elkaar in gesprek kwamen. Een nieuw congres zit in de planning.

Eerdere ervaringen van locaties (GelreDome, Burgers’ Zoo), steden (Den Bosch, Nijmegen) en evenementen (Dutch Design Week op Strijp-S Eindhoven) die eenTravellers Journey© hebben laten uitvoeren vindt u terug op TravellersJourney.nl.

Contactpersoon Minze Walvius
Website www.travellersjourney.nl