In opdracht van de gemeente Enschede heeft Advier een meerjarige fietscampagne ontwikkeld. In 2020 wil Enschede een echte fietsstad zijn. Advier heeft er voor gekozen om dit doel centraal te stellen in de campagne. Met de slogan ‘Enschede Fietsstad 2020’ maakt Advier duidelijk dat Enschede kiest voor de fiets.

De gemeente investeert op weg naar de fietsstadverkiezing flink in nieuwe, goede en veilige fietsvoorzieningen. Zo zijn er sinds de start van de campagne al 4 fietsstraten en 2 nieuwe fietsstallingen geopend.

De rol van Advier ligt op het snijvlak van gedragsverandering, bewustwording en marketing. De start van de ‘Enschede Fietsstad 2020’ campagne bestond uit een teaser-campagne om inwoners van Enschede kennis te laten maken met de slogan Enschede Fietsstad 2020 en hen te wijzen op de bestaande fietsvoorzieningen in Enschede en de toekomstige plannen. In vervolg daarop zijn er tal van acties en uitdagingen opgezet om fietsers comfortabeler, veiliger, leuker en meer te laten fietsen. Daarbij wordt zowel ingezet op individuele- als op groepsuitdagingen.

Onderdeel van de campagne is de inzet van slimme technologie (de SMART in Twente app). Deze wordt ingezet om gedragsverandering te belonen. Daarnaast zetten we in op zichtbaarheid op straat. Een groot aantal verkeerslichten gaf fietsers sneller groen bij regen. Niemand in Enschede wist hiervan. Door dit soort zaken zichtbaar te maken, neemt de tevredenheid met het fietsen toe.

Advier adviseert, bedenkt, ontwikkelt en coördineert alle fietsuitdagingen en bijbehorende marketingcampagnes. Ook al wint Enschede de Fietsstadverkiezing niet: als de ‘gewone man’ vaker op de fiets stapt, dan ís Enschede een Fietsstad!

Contactpersoon Friso Metz
Website www.enschedefietsstad.nl